NATJEČAJ STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

Ispis E-mail

NATJEČAJ JE OTVOREN OD od 27.02.2015. do 07.03.2015.

 

Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Nar.nov.br. 10/97,107/07 i 94/13) Upravno vijeće  Dječjeg vrtića „ Biokovsko zvonce „ Makarska raspisuje

 

NATJEČAJ

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

 

RADNO MJESTO :                        VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

MJESTO RADA:                            SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

BROJ TRAŽENIH RADNIKA:    1

VRSTA ZAPOSLENJA:                Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

RADNO VRIJEME:                                   Puno radno vrijeme

NAKNADA ZA PRIJEVOZ.          Djelomično

SMJEŠTAJ:                                     Nema smještaja

RAZINA OBRAZOVANJA:          diplomirani ekonomist/magistar

POSEBNI UVJETI:                                    suradnja na poslovima i zadacima iz djelatnosti Vrtića.                                                                  Potrebno samostalno korištenje osobnim računalom: rad u                                                             MS OFFICE WORD, EXCEL

Uz zamolbu kandidati prilažu:

 • Životopis (vlastoručno potpisani)
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja  (preslika diplome)
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Nar.nov. br. 10/97,107/07 i 94/13)
 • Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Nar.nov. br. 10/97,107/07 i 94/13)
 • Potvrda o stažu izdana od strane HZMO prema prebivalištu kandidata (preslika e-radne  knjižice)
 • Dokaz da su nezaposlene osobe i prijavljene u  evidenciji nezaposlenih kod HZZ-a najmanje 30 dana

 

Ostale informacije:

1.      Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete  bit će pozvani na testiranje i usmeni intervju.

2.      Ugovor  o stručnom osposobljavanju  za rad   bit će sklopljen  s odabranim kandidatom čije uključenje u program odobri  HZZ sukladno svojim pravilima.

3.      Kandidati trebaju ispunjavati uvjet  poticajnih mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno propisima  HZZ-a.

Pismenu zamolbu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u  roku od osam (8) dana od dana objavljivanja  na adresu:

DJEČJI VRTIĆ "BIOKOVSKO ZVONCE" MAKARSKA, MOLIZANSKIH HRVATA 2, 21 300 MAKARSKA,  s naznakom "Natječaj  za voditelja/icu računovodstva - stručno osposobljavanje  za rad bez zasnivanja radnog odnosa"

Na natječaj se mogu javiti osobe  oba spola.

 

Natječaj za odgajateljicu - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Ispis E-mail
 • Radno mjesto: odgajatelj/ica
 • Mjesto rada: Makarska, Splitsko-dalmatinska Županija
 • Broj traženih radnika: 1
 • Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
 • Smještaj: Nema smještaja
 • Naknada za prijevoz: Djelomično

Uz zamolbu kandidati prilažu:

 • Životopis (vlastoručno potpisani)
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Nar.nov.br. 10/97,107/07 i 94/3) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Nar.nov. 133/97). (preslika diplome)
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Nar.nov. br. 10/97,107/07 i 94/13)
 • Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Nar.nov. br. 10/97,107/07 i 94/13)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Ostale informacije

Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bit će sklopljen s odabranim kandidatom čije uključenje u program odobri HZZ sukladno svojim pravilima.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjet poticajnih mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno propisima HZZ-a.

Pismenu zamolbu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja na adresu: DJEČJI VRTIĆ "BIOKOVSKO ZVONCE" MAKARSKA, MOLIZANSKIH HRVATA 2, 21 300 MAKARSKA, s naznakom "Natječaj za odgojitelja/icu - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa"

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Natječaj za odgojitelja, logopeda i domaćicu

Ispis E-mail

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska, raspisuje
NATJEČAJ
za radna mjesta

 1. ODGOJITELJ – puno radno vrijeme, 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene odsutne radnice.
 2. LOGOPED – puno radno vrijeme, 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene odsutne radnice.
 3. DOMAĆICA - puno radno vrijeme, 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene odsutne radnice.

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja i logopeda:

Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97).
Kandidati uz prijavu na natječaj pod 1. i 2. prilažu:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje o nekažnjavanju i ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) (ne starije od 6mjeseci)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti za radno mjesto domaćice : osnovna škola

Prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97).
Kandidati uz prijavu na natječaj za radno mjesto domaćice prilažu:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • uvjerenje o završenoj školi
 • uvjerenje o nekažnjavanju i ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) (ne starije od 6mjeseci)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave za natječaj uz potrebnu dokumentaciju podnose se na adresu: Dječji vrtić "Biokovsko zvonce" Makarska, Molizanskih Hrvata 2, 21 300 Makarska.

 

O nama

Ispis E-mail

Dječji vrtić "Biokovsko zvonce" je javna predškolska ustanova koja samostalno djeluje pod upravom osnivača  Grada Makarske od 01.ožujka 1997. godine.

Dječji vrtić "Biokovsko zvonce" promiče suvremenu pedagogiju optimalnog poticanja dječjeg individualnog razvoja. Sagledavajući odgoj kao proces kvalitetnog osamostaljivanja, potiče se razvoj socio-emocionalne kompetencije, komunikacijskih vještina i kreativnog stvaralaštva. U našem vrtiću provodimo nekoliko vrsta programa (redovni program, Montessori program, vjerski program i sportski program) u četiri vrste boravka: desetosatni jaslični boravak, desetosatni primarni boravak, šestosatni jutarnji boravak i petosatni popodnevni boravak. Djeci želimo od prvih koraka omogućiti što bogatije i poticajnije okruženje zadovoljavajući njihove potrebe i poštujući dječja prava.

U pedagoškoj godini 2013/14 upisano je 511 djece u 28 odgojnih skupina.

Kroz  pedagošku godinu ostvaruju se razni projekti, izleti, svečanosti, predstave za djecu i javni nastupi djece, kako na razini Ustanove, tako i na razini pojedinog vrtića. Na razini Ustanove imamo zajednički javni nastup djece za Male gradske maškare, te za Dane vrtića kada se održava tradicionalni zajednički ples djece svih skupina pod nazivom Cvjetni korzo.

Povijest vrtića

 

Himna vrtića

Biokovsko zvonce
Rijedak je cvijet
U Makarskoj on je
Sretan dječji svijet

Biokovsko zvonce
Lijepo je ime
Naši mališani
Ponose se njime

Biokovsko zvonce
Dječja kuća to je
Kad u vrtić krenem
Raste srce moje

Biokovsko zvonce
Dječjim glasom zvoni
U tetino krilo
Kad dijete zaroni

Zvoni, zvoni, zvoni
Zvonki dječji glas:
Najdraži je kutak
Vrtić za sve nas!

Tekst: Anela Kekez
Glazba: Ivan Srzić