Dani predškolskog odgoja 12.11.-14.11.

Ispis E-mail

21. Dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije

MIRISI DJETINJSTVA

Tema:

Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

– teorijske postavke i implementacija

Makarska, od 12. do 14. studenog 2015. godine

Organizator : Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“, Makarska

Suorganizator : Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za rani i predškolski odgoj

Pokrovitelj:

-          Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
-          Splitsko-dalmatinska županija

Skup je uključen u katalog stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje http://ettaedu.azoo.hr/

Pozivna izlaganja:

-        dr.sc. Boris Jokić, voditelj Ekspertne radne skupine za provedbu  Cjelovite kurikularne reforme RH
-        dr.sc. Edita Slunjski, izv.prof.
-        prof.dr.sc. Andreja Brajša Žganec
-        dr.sc. Anka Jurčević Lozančić, izv.prof
-        dr.sc. Maja Ljubetić, izv.prof.:
-        dr.sc. Dijana Nenadić Bilan, doc. i Tončica Kalilić, prof.
-        dr.sc. Lidija Vujčić, izv.prof.
-        dr.sc. Ivana Visković
-        Adrijana Višnjić Jevtić, prof.

Prijava aktivnog sudjelovanja (izlaganje, radionica, rad za Zbornik ili prikaz prakse)  do 20.rujna 2015. Godine

Sudjelovanje na stručno-znanstvenom skupu:

-          do 1.studenog 2015. godine kotizacija 500 kuna,
-          za uplate nakon 1.studenog 2015. godine 600 kuna.

 Info-telefon (021)690444; 0992683418

----

 

Dani predškolskog odgoja 12.11.-14.11.

   

Poziv odgajateljima, stručnim suradnicima i znanstvenicima za aktivno sudjelovanje na stručno-znanstvenom skupu

MIRISI DJETINJSTVA

21. Dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije

Tema:

Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

– teorijske postavke i implementacija

Makarska, od 12. do 14. studenog 2015. godine

Organizator : Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“, Makarska

Suorganizator : Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za rani i predškolski odgoj

Pokrovitelj:

-          Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
-          Splitsko-dalmatinska županija

Svrha ovog stručno-znanstvenog skupa razvoj je kompetencija stručnih djelatnika za oblikovanje kurikuluma vrtića i način provedbe Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje  te prikazi  primjera kvalitetne odgojno-obrazovne prakse u dječjim vrtićima.

Povjerenstvo za organizaciju stručno-znanstvenog skupa 21. Dana predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije 2015.:

-        Snježana Ninčević, mag.paed., ravnateljica Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“, Makarska, predsjednica Povjerenstva
-        Đurđa Rogošić, Dječji vrtić Omiš
-        dr.sc. Ivana Visković, Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“, Makarska
-        Mirjana Bakotić, prof., Dječji vrtić „Cvit Mediterana“, Split
-        mr. Ani Mrnjavac, Dječji vrtić „Marjan“, Split
-        mr.sc. Viktorija Rogulj, Dječji vrtić „Grigor Vitez“, Split
-        Nada Pelaić, prof., Dječji vrtić „Radost“, Split
-        dr.sc. Davor Mikas, Dječji vrtić Solin
-        Ivanka Vučica, Dječji vrtić Kaštela
-        Jure Katavić, prof., Dječji vrtić „Pčelica“, Vrgorac
-        Sanja Ćurin, prof., Dječji vrtić Hvar
-        Dražen Markota, prof., Dječji vrtić Imotski
-        Ana Belas, prof., Dječji vrtić Trogir
-        Virna Mudnić, Dječji vrtić „Čarobni pianino“,  Split
-        Endica Hozo Radić, prof., Dječji vrtić „Radost“, Split
-        Ankica Lukić, Dječji vrtić Trilj
-        Ana Križanac, Dječji vrtić „Bili Cvitak“, Sinj
-        Jelica Bezmalinović, Dječji vrtić „Mrvica“, Supetar
-        Tončica Kalilić, prof., viša savjetnica Agencija za odgoj i obrazovanje
-        dr.sc. Hicela Ivon, izv.prof., Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za predškolski odgoj
-        dr.sc. Branimir Mendeš, Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za predškolski odgoj

-        Organizacijski odbor:

Snježana Ninčević, mag.paed.

-        dr.sc. Branimir Mendeš
-        dr.sc. Ivana Visković
-        Smiljana Najbauer, prof.
-        Matea Jukić Talaja
-        Biljana Borovac, prof.
-        Tončica Kalilić, prof.

Pozivna izlaganja:

Uvodničar dr.sc. Boris Jokić,   voditelj Ekspertne radne skupine za provedbu  Cjelovite kurikularne reforme RH        

 dr.sc. Edita Slunjski, izv.prof.: Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja - teorijske postavke i implementacija
-        prof.dr.sc. Andreja Brajša Žganec: Socio-emocionalne kompetencije djece  kao indikatori kvalitete kurikuluma
-        dr.sc. Anka Jurčević Lozančić, izv.prof.: Profesionalni razvoj odgajatelja tijekom inicijalnog obrazovanja     
-        dr.sc. Maja Ljubetić, izv.prof.: Interkulturalne kompetencije odgajatelja u funkciji izgrađivanja i unapređivanja partnerstva s obiteljima
-        dr.sc. Dijana Nenadić Bilan, doc. i Tončica Kalilić, prof.: Dokumentiranje u planiranju i oblikovanju kurikuluma vrtića
-        dr.sc. Lidija Vujčić, izv.prof.: Kultura vrtića kao referentni okvir kurikuluma
-        dr.sc. Ivana Visković: Akcijska istraživanja u praksi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
-        Adrijana Višnjić Jevtić, prof.: Modaliteti uključivanja roditelja u konstrukciju kurikuluma

Kotizacija za sudjelovanje na skupu:

-          500 kuna za uplate do 1.studenog 2015.,
-          600 kuna  za uplate nakon 1.studenog 2015.

Uplatiti na žiro račun Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce, Makarska, SWIFT: HR4723900011100369741  kod Hrvatske poštanske banke

Molimo zainteresirane za aktivno sudjelovanje na skupu (izlaganje, radionice, znanstveni ili stručni rad, prezentacija prikaza kvalitetne prakse) da se prijave najkasnije do 20.09.2015. godine. Uz prijavu priložiti cjelovit rad / sažetak radionice / sažetak izlaganja koji treba ukazivati na svrhu rada, izlaganja ili radionice,  te glavne smjernice i zaključak (očekivani ishod). Može imati do 1000 znakova, format Microsoft Word / a4, margine 3 cm, veličina slova 12 pt, vrsta fonta Times New Roman, stil Normal, blok pismo, jednostruki prored, dostaviti isključivo elektronskim putem. Preporučuje se korištenje kurziva umjesto podcrtavanja.

Sažetke i cjelovite radove dostaviti na adrese:

-         Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript     -  za izlaganja, odgovorna osoba Smiljana Najbauer, prof.;
-          Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript     -   za rad u Zborniku ili prezentacija kvalitetne prakse (objava na CDu), odgovorna osoba dr.sc. Ivana Visković;
-          Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript     -  za radionice, odgovorna osoba Matea Jukić Talaja

Kontakt telefon 0992683418; 021 690444

Upute autorima:

-          sažetak  izlaganja: sažetak izlaganja dostaviti sukladno uputi za sažetak, najkasnije do 15. 07. 2015.godine. Obavijest o prihvaćanju izlaganja najkasnije do 1.10. 2015. godine.
-          sažetak radionica: sukladno uputi za sažetak, najkasnije do 15.07.2015. Obavijest o prihvaćanju  najkasnije do 1.10. 2015.
-          prezentacija kvalitetne prakse (objava na CDu): osim pisanog rada, prikaz kvalitetne prakse  može se dostaviti kao powerpoint prezentacija / pptx za uvrštavanje na CD,  veličina prezentacije do 5 MB. Cjelovitu prezentaciju dostaviti najkasnije do  1.09. 2015.
-          pisani rad: format Microsoft Word; format a4, margine 3 cm, veličina slova 12 pt, vrsta fonta Times New Roman, stil Normal, blok pismo, jednostruki prored, do 1 800 znakova na stranici, naslovi i podnaslovi bold, podnaslovi se navode bez numeracije, prije podnaslova jedan se red ostavlja prazan. Preporučuje se korištenje kurziva umjesto podcrtavanja. Dostaviti isključivo elektronskim putem. Sažetak rada dostaviti do 15. 07. 2015.; kompletan rad dostaviti do 1. 09. 2015. Informacija o prihvaćanju rada najkasnije do 20.10. 2015.

znanstveni radovi: opseg rada do 16 stranica uključujući sažetak i bibliografiju; 

stručni radovi: opseg rada do 10 stranica uključujući sažetak i bibliografiju, do 5 fotografija.

-          Grafički prilozi: fotografije i tablice moraju biti izražene u crnim, bijelim i sivim tonovima i nalaziti se na odgovarajućem mjestu u tekstu. Svaki grafički prikaz ili tablica moraju imati naslov i numeraciju s kojom su povezani u tekstu. Naslov fotografije ili grafičkog prikaza nalazi se ispod, dok se naslov tablice nalazi iznad tablice.
-          Referiranje i literatura: preporuča se APA sustav referiranja i navođenja bibliografskih jedinica. U popisu literature potrebno je uvrstiti samo one bibliografske jedinice koji se referiraju ili navode u tekstu. Pozivne bilješke navesti u tekstu, primjerice (Gudjons, 1994: 34), bez fusnota. U popisu literature autore i radove navedene u tekstu potrebno je navesti abecednim redom po prezimenima. Za internetske izvore potrebno je navesti datum preuzimanja izvora.

Primjeri za navođenje literature:

a) Knjiga
-          Slunjski, E. (2011). Kurikulum ranog odgoja. Zagreb: Školska knjiga.

b) Poglavlje u knjizi
-          Petani, R. (2011). Odnos roditelj-dijete. U: D. Maleš (ur.), Nove paradigme ranoga odgoja (str. 97-124). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

c) Rad u časopisu
-          Boneta, Ž., Ivković, Ž. i Lacmanović, T.  (2013). Interkulturalne kompetencije odgajateljica i socijalna distanca, Školski vjesnik, 62 (4): 479−494.

d) Rad u zborniku radova
-          Lešin, G. (2014). Informacijsko komunikacijske kompetencije i dijete rane i predškolske dobi. U: H. Ivon i B. Mendeš (ur.). Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću, Zbornik radova Mirisi djetinjstva, 20. Dani predškolskog odgoja i obrazovanja Splitsko-dalmatinske županije (str. 55−60). Split: Dječji vrtić „Cvit Mediterana“.

e) Elektronički izvor
-          UNESCO (1995−2008). Quality Physical Education /on line/ http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL=201.html. (posjećeno 4.04.2015.).

Na prvoj stranici rada, iznad naslova u desnom uglu, treba navesti ime i prezime autora, akademski status, ustanovu zaposlenja (preporuča se navesti e-kontakt autora) te naslov rada. Zaprimljeni radovi podliježu anonimnoj recenziji.

 

Predsjednica Povjerenstva za organizaciju 21.Dana predškolskog odgoja

Snježana Ninčević, mag.paed.PRIJAVNICA za aktivno sudjelovanje na stručno-znanstveno skupu

Prijavnica za aktivno sudjelovanje.doc36 Kb15.06.2015.