UPIS DJECE U PROGRAME RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

Ispis E-mail

DJEČJI VRTIĆ „ BIOKOVSKO  ZVONCE „ MAKARSKA
KLASA: 601-02/16-05/03
URBROJ: 2147-23-01-16-01
MAKARSKA, 24.ožujka 2016.

Temeljem članka 5. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u vrtić/jaslice u Dječjem vrtiću " Biokovsko zvonce " Makarska, Upravno vijeće Dječjeg vrtića " Biokovsko zvonce " Makarska raspisuje natječaj za

UPIS DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA  PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

 

  1. 1.            PRIJAVE ZA UPIS DJECE KOJA SE P R V I  P U T UPISUJU U PROGRAME VRTIĆA/JASLICA obavit će se od 04.travnja 2016. do 22.travnja 2016.u Upravi Ustanove ( Molizanskih Hrvata 2, Makarska) radnim danom:      
  • ponedjeljak, utorak, srijeda i petak od 8:30 do 12:30 sati,
  • četvrtak od 8:30 do 16:30 sati.

Zahtjev za upis se preuzima u skupini koju dijete pohađa ili na internet stranici Ustanove
(www.dv-biokovskozvonce.hr/dokumenti - Za roditelje).

Prilikom preuzimanja zahtjeva potrebno je sa Stručnom službom Ustanove dogovoriti termin za individualni razgovor (NOVI KORISNICI). Ako se zahtjev preuzima sa Internet  stranice Ustanove, termin se dogovora pozivom na mob: 099/2683418.

  1. 2.            PRIJAVE ZA UPIS DJECE KOJA VEĆ KORISTE PROGRAME VRTIĆA/JASLICA (dosadašnji korisnici) obavit će se od 25.travnja 2016. do 29.travnja 2016.u Upravi Ustanove ( Molizanskih Hrvata 2, Makarska)

            radnim danom:

  • ponedjeljak, utorak, srijeda i petak od 8:30 do 12:30 sati
  • četvrtak od 9:30 do 16:30 sati.
  1. 3.            Roditelji djece koja su u pedagoškoj godini 2016./2017. PREDŠKOLCI (DOSADAŠNJI KORISNICI I NOVI KORISNICI) mogu predati zahtjev za upis djeteta u redovite programe ili u obvezan PROGRAM PREDŠKOLE u trajanju do 250 sati. Obvezan Program predškole  je besplatan.
  1. 4.            Potrebna dokumentacija, vrste programa i način ostvarivanja prava podnositelja zahtjeva naznačeni su u zahtjevu za upis.
  1. 5.            Lista reda prvenstva (Bodovna lista) bit će objavljena do 16.svibnja 2016. na oglasnoj ploči Vrtića "Ciciban", Molizanskih Hrvata 2, Makarska i web.stranici Ustanove.

Predsjednik Upravnog vijeća :

Ivo Selak