22. Dani ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja SDŽ - MIRISI DJETINJSTVA

Ispis E-mail

U organizaciji Dječjeg vrtića ꞌBiokovsko zvonceꞌ Makarska, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i OMEP-a Hrvatske, 3. i 4. studenog 2016. u Makarskoj, održat će se

22. Dani ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja SDŽ

MIRISI DJETINJSTVA

stručno-znanstvena konferencija s međunarodnim sudjelovanjem

Strategije učenja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

 • Strategije učenja djece rane i predškolske dobi

 • Učiti biti

 • Učiti živjeti u zajednici

 • Učiti kako učiti

Pozivaju se stručnjaci iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – znanstvenici i praktičari – na aktivno sudjelovanje.

Programski odbor:

dr.sc. Paulette Luff, Anglia Ruskin University

dr.sc. Nektarios Stellakis, Department of Educational Science and early Childhood, Education University of Patras, Greece

dr.sc. Ewa Lewandowska, Akademija Pedagogiki Specjalnej Warsaw, Poland

prof.dr.sc. Edita Slunjski, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr.sc.Vedrana Spajić Vrkaš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dr.sc.Branimir Mendeš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

dr.sc. Đorđe Čekrlija, Filozofski fakultet Banja Luka

dr.sc. Ivana Visković, Dječji vrtić ꞌBiokovsko zvonceꞌ, Makarska

 

Organizacijski odbor:

Snježana Ninčević, mag.paed, Dječji vrtić ꞌBiokovsko zvonceꞌ, Makarska

Tončica Kalilić, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje

dr.sc. Esmeralda Sunko, doc., Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Adrijana Višnjić Jevtić, prof., Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Smiljana Najbauer, prof., Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“, Makarska

Matea Jukić Talaja, Dječji vrtić ꞌBiokovsko zvonceꞌ, Makarska

 

Plenarni izlagači:

 • prof.dr.sc. Edita Slunjski: Strategije učenja djece rane i predškolske dobi

 • prof.dr.sc. Vedrana Spajić Vrkaš: Učiti živjeti u zajednici

 • prof.dr.sc. Dubravka Miljković: Kako uče mali - za razliku od velikih

 • dr. sc. Ivana Visković: Uključivanje roditelja u strategije učenja djece rane i predškolske dobi

 • dr.sc.Esmeralda Sunko, doc.: Socijalna potpora učenju djece

 • Tihana Šimunić, prof.: Izgrađivanje identiteta kroz učenje o neposrednom okruženju

 • Adrijana Višnjić Jevtić, prof.: Stručno usavršavanje odgajatelja

Cjelovit program skupa bit će dostupan 15.listopada 2016. godine. Kotizacija za sudjelovanje na konferenciji:

 • 500 kuna za uplate do 1.studenoga 2016.

 • 600 kuna za uplate nakon 1. studenoga 2016.

Uplatiti na žiro-račun Dječjeg vrtića ꞌBiokovsko zvonceꞌ, Makarska

IBAN: HR4723900011100369741kod Hrvatske poštanske banke.

Predviđeno je tiskanje zbornika (radova i sažetaka radionica) te audio-vizualni zapis prikaza kvalitetne prakse. Svi prispjeli radovi, prezentacije i sažeci radionica podliježu recenziji.

Znanstveni i stručni radovi zaprimaju se do 7. listopada 2016. na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Prijave i sažeci radionica zaprimaju se do 7. listopada 2016. na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Prezentacije kvalitetne prakse zaprimaju se do 7. listopada 2016. na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Sve dodatne informacije na

https://www.ffst.unist.hr/

http://www.omep.hr/

http://dv-biokovskozvonce.hr/

 


 

UPUTE AUTORIMA

 

zainteresiranim za aktivno sudjelovanje (izlaganje, radionice, znanstveni ili stručni rad, prezentacija prikaza kvalitetne prakse) na stručno-znanstvenoj konferenciji s međunarodnim sudjelovanjem

 

22. Dani ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja SDŽ

 

Strategije učenja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Sve prijave najkasnije do 7.10.2015.godine.

 

 • Prijavi za voditelja radionice i/ili izlaganje priložiti sažetak radionice ili izlaganja. Sažetak treba ukazivati na svrhu izlaganja ili radionice. Prijavi radionice priložiti strukturu radionice. Sažetak izlaganja treba sadržavati osnovne postavke i zaključak (očekivani ishod). Može imati max.1000 znakova, Format Microsoft Word / a4, margine 3 cm, veličina slova 12 pt, vrsta fonta Times New Roman, stil Normal, blok pismo, jednostruki prored, dostaviti isključivo elektronskim putem. Preporučuje se korištenje kurziva umjesto podcrtavanja. Prikaz kvalitetne prakse može se dostaviti kao powerpoint prezentacija / pptx za uvrštavanje na CD ili video-zapis, max. veličina prezentacije 10 MB.

  • Prijave i sažeci radionica zaprimaju se do 7. listopada 2016. na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript - odgovorna osoba Matea Jukić Talaja

  • Prezentacije kvalitetne prakse zaprimaju se do 7. listopada 2016. na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript - odgovorna osoba Smiljana Najbauer, prof.

 

 

 

 • Rad za zbornik

 

Znanstveni i stručni radovi zaprimaju se do 7. listopada 2016. na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript - odgovorna osoba dr.sc. Ivana Visković;

 

  • pisani rad:Format Microsoft Word; format a4, margine 3 cm, veličina slova 12 pt, vrsta fonta Times New Roman, stil Normal, blok pismo, jednostruki prored, do 1 800 znakova na stranici, naslovi i podnaslovi bold, podnaslovi se navode bez numeracije, prije podnaslova jedan se red ostavlja prazan. Preporučuje se korištenje kurziva umjesto podcrtavanja. Dostaviti isključivo elektronskim putem.

  • znanstveni radovi: opseg rada do 16 stranica uključujući sažetak i bibliografiju;

  • stručni radovi: opseg rada do 10 stranica uključujući sažetak i bibliografiju, max. 5 fotografija.

 • Grafički prilozi: fotografije i tablice moraju biti izražene u crnim, bijelim i sivim tonovima i nalaziti se na odgovarajućem mjestu u tekstu. Svaki grafički prikaz ili tablica moraju imati naslov i numeraciju s kojom su povezani u tekstu. Naslov fotografije ili grafičkog prikaza nalazi se ispod, dok se naslov tablice nalazi iznad tablice.

 • Referiranje i literatura: preporuča se APA sustav referiranja i navođenja bibliografskih jedinica. U popisu literature potrebno je uvrstiti samo one bibliografske jedinice koji se referiraju ili navode u tekstu. Pozivne bilješke navesti u tekstu, primjerice (Gudjons, 1994: 34), bez fusnota. U popisu literature autore i radove navedene u tekstu potrebno je navesti abecednim redom po prezimenima. Za internetske izvore potrebno je navesti datum preuzimanja izvora.

 • Primjeri za navođenje literature:

 

a) Knjiga

 

 • Slunjski, E. (2011). Kurikulum ranog odgoja. Zagreb: Školska knjiga.

 

b) Poglavlje u knjizi

 

 • Petani, R. (2011). Odnos roditelj-dijete. U: D. Maleš (ur.), Nove paradigme ranoga odgoja (str. 97-124). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

c) Rad u časopisu

 

 • Boneta, Ž., Ivković, Ž. i Lacmanović, T. (2013). Interkulturalne kompetencije odgajateljica i socijalna distanca, Školski vjesnik, 62 (4): 479−494.

 

d) Rad u zborniku radova

 

 • Lešin, G. (2014). Informacijsko komunikacijske kompetencije i dijete rane i predškolske dobi. U: H. Ivon i B. Mendeš (ur.). Odrastanje u suvremenom dječjem vrtiću, Zbornik radova Mirisi djetinjstva,20. Dani predškolskog odgoja i obrazovanja Splitsko-dalmatinske županije(str. 55−60). Split: Dječji vrtić „Cvit Mediterana“.

 

e) Elektronički izvor

 

 • UNESCO (1995−2008). Quality Physical Education

 

 

 

Na prvoj stranici rada, iznad naslova u desnom uglu, treba navesti ime i prezime autora, akademski status, ustanovu zaposlenja (preporuča se navesti e-kontakt autora) te naslov rada. Zaprimljeni radovi podliježu domaćoj recenziji.

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva za organizaciju 22.Dana predškolskog odgoja

 

Snježana Ninčević, mag.paed.