Courses

Program rada s djecom predškolske dobi s posebnim potrebama (teškoće u razvoju)

class-lg-1
Categories
Free
Buy Course
Please insert shortcode Contact form in Customize

Program javnih potreba

Program integrira djecu s posebnim potrebama u redovni rad. Inkluzija takve djece u redovni rad provodi se po načelima NPOOLJP koji podrazumijeva i senzibilizaciju odgojitelja , ali i druge djece i roditelja , za rad i komunikaciju sa djecom s posebnim potrebama.

Skip to toolbar