Aktivnosti vrtića:

 • osamostaljivanje djece i razvoj pozitivne slike o sebi
 • poštivanje djetetovih interesa i potreba
 • buđenje prirodne znatiželje djeteta i potreba za daljnjim istraživanjem
 • omogućiti djetetu kreativno stvaranje i dječju inicijativu
 • uspostavljanje i održavanje kvalitetnog odnosa s djecom
 • stvaranje socijalnog okruženja u kojem se njeguju međuljudski odnosi i društvene vrijednosti

Vrste i trajanje programa:

  • Jaslički program od 06:30 do 16:30
  • Cjelodnevni program od 06:30 do 16:30
  • Cjelodnevni program od 06:30 do 13:30
  • Jutarnji program od 07:00 do 13:00
  • Poslijepodnevni boravak 0d 14:00 do 19:00

Skupine:
CJELODNEVNI 10
CJELODNEVNI 11
CJELODNEVNI 12
CJELODNEVNI 13
JASLICE 5
JASLICE 6
JASLICE 7
JASLICE 8
JUTRO 1
POSLJEPODNE 1
POSLJEPODNE 2

Adresa:

Slavonska 50