Logoped

Termini savjetovanja za roditelje:
Tea Mlikota TJEDAN A (PO DOGOVORU U JUTARNJEM TERMINU) TJEDAN B (PO DOGOVORU U POPODNEVNOM TERMINU)
Anita Mravičić TJEDAN A (SRIJEDA I ČETVRTAK 19.00 – 20.00) TJEDAN B (SRIJEDA I ČETVRTAK 12.45 – 13.30)
Vlasta Glučina TJEDAN A (SRIJEDA I ČETVRTAK 19.00 – 20.00) TJEDAN B (SRIJEDA I ČETVRTAK 12.30 – 13.30)

U navedenim terminima logopedinje su dostupne na broj telefona 021/690-444 ili mobilni telefon 099 268 3418
NAPOMENA: TJEDAN A ZAPOČINJE DATUMOM 01.12.2020.

Senzitivni period za razvoj govora je faza takozvanog “ranog djetinjstva”, od prve do treće godine. Na kraju prve godine dijete izgovara prvu riječ, ali iza te prve svjesne riječi stoji dosta složeni pripremni period tijekom kojeg se formira temelj razvoja govora.

Vrlo je važno točno poznavati zakonitosti prema kojima se odvija razvoj govora, kako bi smo ga mogli svjesno pratiti,  pravilno poticati i kontrolirati. Majka tj. roditelji su ti koji su u bliskom emotivnom kontaktu s djetetom te mogu pružiti puno više od bilo kojeg stručnjaka uz uvjet da su upoznati s najtemeljnijim zakonitostima dječjeg razvoja.

Uloga logopeda u vrtiću je od izuzetnog značaja.

Broj djece kod koje se javljaju odstupanja u razvoju govora iz godine u godinu raste.

Stoga, stručnjaci upozoravaju da se na vrijeme krene s prevencija / jaslična i vrtićka dob/ i logopedskim vježbicama /vrtićka dob/ kako bi dijete bilo što uspješnije pripremljeno i uklopljeno u školski sustav.

Kada potražiti pomoć logopeda

Kada govorimo o razvoju govora važno je napomenuti da među djecom postoje velike individualne razlike u ovladavanju govorom.

Dijete prvu riječ može izgovoriti s 9 mjeseci ali i sa dvije godine, a da kasnije postigne normalan govorno jezični razvoj.

Zato kažemo da kašnjenje u razvoju govora može biti individualna razvojna karakteristika, ali i poremećaj.

Kada roditelji posumnjaju na zaostajanje u razvoju govora djeteta trebali bi se odmah obratiti stručnjaku – logopedu. Ukoliko je dijete premalo za rehabilitaciju, roditelji će dobiti informaciju i savjete za primjereno poticanje govornog razvoja kod kuće, te će tako roditelji steći sigurnost i smanjiti zabrinutost koja uvelike može utjecati na komunikaciju sa djetetom.

Pravodobno traženje pomoći / posebno u vrtićkoj dobi /, nakon čega slijedi dijagnosticiranje i otkrivanje uzroka u govornom razvoju, može pomoći otklanjanju uzroka ili barem ublažavanju poremećaja.

Razvojni period od rođenja do 3.mjeseca
Znakovi upozorenja da nešto nije u redu:
Teškoće u hranjenju zbog oralno-motornih problema.
Majka ne komunicira s djetetom.

Razvojni period od 4. do 6. mjeseca
Znakovi upozorenja da nešto nije u redu:
Dijete se većinu vremena uopće ne glasa /šuti/.
Dijete nema i ne razvija pogled u oči /kontakt očima/.
Dijete ne reagira ili vrlo slabo reagira na buku i glasne zvukove.

Razvojni period od 7.mjeseca  do 12. mjeseca
Znakovi upozorenja da nešto nije u redu:
Dijete je prestalo ili nije niti počelo brbljati.
Dijete ne koristi vokalnu igru s odraslima.
Nema dosljedne reakcije na glasne zvukove.
Ne komunicira pokazivanjem ili vokalizacijom s okolinom.
Ne reagira na zapovijedi ili kratke zahtjeve.
Ne služi se različitim glasovima izmjenjivog tempa i intonacije.

Razvojni period od 1. do 2. godine
Znakovi upozorenja da nešto nije u redu:
Dijete ne razumije jednostavne verbalne zapovijedi / “daj bebu” /.
Dijete ne pokazuje interes za govor i govorno izražavanje.
Dijete ne pokušava oponašati govor odraslih.
Koristi samo neverbalnu komunikaciju i pokazivanje predmeta bez korištenja riječi.

Razvojni period od 2. do 3. godine
Znakovi upozorenja da nešto nije u redu:
Ne reagira tj. ne izvodi dvočlane zapovijedi.
Ne povezuje dvije riječi.
Djetetov govor je nerazumljiv i roditeljima.
Dijete ne razvija simboličku igru.

Kako prepoznati dijete sa artikulacijskim poremećajima