Sportski sadržaj

Sport u vrtiću

Današnje društvo karakteriziraju velika tehnološka dostignuća koja nam uvelike olakšavaju život, ali i umanjuju našu potrebu za kretanjem. Sve se više vremena provodi uz televiziju, kompjutore, razne video igre i  ostale ne mišićne aktivnosti. Stil života današnjice, izaziva nedovoljnu tjelesnu aktivnost, neprimjerenu prehranu i  prekomjerno emocionalno opterećenje. Svi ti negativni utjecaji ugrožavaju zdravlje ljudi, njihove osobine i sposobnosti, kako odraslih, tako i djece predškolske dobi. Kada tako sagledamo situaciju, adekvatno tjelesno vježbanje predstavlja za djecu predškolske dobi prijeku potrebu.

Uzimajući u obzir da je kretanje primarna biološka potreba svakog čovjeka, a posebno djece, uvođenjem programa tjelesnog vježbanja u dječje vrtiće dajemo doprinos  razvoju kulture tjelesnog vježbanja. Planiranim i programiranim provođenjem redovitog trenažnog procesa (koji se u vrtićima provodi kroz igru) pozitivno se utječe na stvaranje radnih navika, potiče se na bržu mobilizaciju mentalnih procesa, te se u cijelosti utječe na psihofizičkih razvoj pojedinca. Planiranjem, kontrolom i korekcijom djeca se sustavno usmjeravaju u sport, bilo masovni ili vrhunski. Kroz bavljenje sportom djeca zadovoljavaju osnovne biološke potrebe, a to su potreba za kretanjem i igrom, pripadanjem i ljubavlju, samopoštovanjem, te samoaktualizacijom.