EU projekt

Naziv projekta: “ZVONCE za obitelj je najbolji prijatelj”
Korisnik projekta: Dječji vrtić “Biokovsko zvonce” – Makarska
Partner projekta: Grad Makarska
Vrijednost projekta:4.390.530,16 kn
Vrijednost projekta financiranog iz EU: 4.390.530,16 kn
Trajanje projekta:15.01.2019. – 15.07.2021.Kontakt: projekt.zvonce@gmail.com
www.strukturnifondovi.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost DV „Biokovsko zvonce“

 

Sažetak:

Projekt „ ZVONCE za obitelj je najbolji prijatelj“ doprinosi usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza roditelja s područja Grada Makarske te unaprjeđenje kvalitete i usluge i rada DV „ Biokovsko zvonce“. Projektom je obuhvaćeno 128 djece i njihovih obitelji, 13 novozaposlenih odgajatelja te 3 nova stručna suradnika, 25 stručnjaka kojima će se ojačati stručni kapaciteti, a objekte vrtića će se unaprijediti potrebnom opremom.

Kratki opis projekta:

Predškolsko obrazovanje U Gradu Makarskoj organizirano je kroz rad predškolske ustanove DV „ Biokovsko zvonce“ unutar kojeg djeluje 6 vrtića na području Grada Makarske i jedan na području Općine Tučepi.

U pedagoškoj godini 2017/18 upisano je 527 djece koja su raspoređena u 28 odgojnih skupina. U skladu s DPS organizira se rad redovitog programa, 3 posebna ( vjerski, sportski i program za rad s potencijalno darovitom djecom) te Montessori program. Usluge vrtića razlikuju se i prema vrsti boravka pa tako imamo 5 vrsti boravaka: desetosatni jaslični , desetosatni primarni, šestosatni jutarnji, petosatni poslijepodnevni i predškolski program.

Unatoč činjenici kako je prosječan broj djece po skupini unutar predviđenog standarda, potrebno je ukazati na popunjenost kvota zbog čega određen broj djece ostaje neupisan.

Nadalje, problemi rada ustanove povezani su s nedostatnim prostornim, financijskim i kadrovskim kapacitetima ( starost inventara, nedostatak tehničke i didaktičke opreme, komunalna infrastruktura)

Cilj projekta:

Unapređenje kvalitete postojećih i uvođenje novih usluga DV „Biokovsko zvonce“ prilagođenih potrebama djece i roditelja, radi usklađivanja poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

  • Uvesti će se produljenog boravka u dječjem vrtiću
  • Uvesti će se usluga smjenskog rada vrtića
  • Unaprijediti će se rad sa darovitom djecom
  • Unaprijediti će se rad s djecom s teškoćama u radu

 

Održivost rezultata projekta nakon završetka projekta:

Održivost projekta zajamčena je izgrađenim kapacitetima, odnosno stečenim znanjima i programima usavršavanja koje će proći 25 odgajatelja i stručnjaka uključenih u program i koji će stečenim znanjima pridonijeti kvaliteti rada sa djecom , ali i povećanje kvalitete usluge same ustanove.

Oprema kao i didaktika nabavljena ovim projektom  će i nakon završetka projektnih aktivnosti koristiti u svrhu nastavka projekta.

Grad Makarska osigurat će financijsku održivost projekta kroz centralizirana i decentralizirana proračunska sredstva za predškolski odgoj s ciljem održavanja razine kvalitete usluga vrtića.

Promidžbeni materijali i internetska stranica projekta osigurat će multiplikativni efekt projekta.

Novozaposleni kadar – odgajatelji, stručni suradnici i ostali steći će novo radno i stručno iskustvo u svakodnevnom radu te će se njihovi kapaciteti moći koristiti i nakon završetka projektnih aktivnosti.

Aktivnosti:

15.01.2019. ravnateljica vrtića, Anela Židić, u Zadru je potpisala sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda 2014. – 2020., UP.02.2.2.08.0026. u iznosu od 4.390.530,16 kuna.

11.04.2019. u prostoru gradske vijećnice  javnosti je  predstavljen projekt “Zvonce za obitelj je najbolji prijatelj” koji donosi nove usluge te brojna unaprjeđenja postojećih usluga za korisnike dječjeg vrtića “Biokovsko zvonce”.

IMG-e26876899aef9dbb802d877a7476daa4-V-225x300        IMG-c764338b39fbbde24f8c9b2e1dfd0630-V-225x300

01.07.2019. na projketu zaposleno 7 odgojiteljica. Nabavljena didaktička oprema, opremljeni vrtići.

01.09.2019. započeo smjenski rad. U grupi se nalazi 22 djece.

15.10.2019. nakon provedenog postupka javne nabave nabavljen i montiran namještaj u 6 objekata.

22.10.2019. podijeljen promidžbeni materijal djeci i roditeljima.

IMG_20191023_103036-300x225

12.11.2019. projekt promoviran u emisiji na lokalnom radiju RMR.

05.12.2019. snimka emisija sa lokalnog radija RMR

03.02.2020. nastavljaju se sve aktivnosti na projektu (edukacije, nabava opreme, rad u smjenskom i produljenom radu)

03.11.2020. uređeno dvorište objekta “Maslačak” i nabavljeno kombinirano igralo

IMG-27fea59f19229710f1223542b8b727f4-V-225x300  IMG-a16acf30484db2d1f1f8b673639d3832-V-225x300

http://www.makarsko-primorje.com/?p=159238