Vijesti

Lista naknadni upisi djece 2022./2023.

Rješenje o naknadnom upisu djece rane i predškolske dobi 2022.-2023

BODOVNA LISTA ( NAKNADNI UPISI) ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Rješenje -naknadni upis

BODOVNA_LISTA_27102022

NAKNADNI UPISI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

OBAVIJEST O PROVEDBI NAKNADNIH UPISA (2)

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PEDŠKOLE ZA 2022/2023

JAVNI POZIV PROGRAM PREDŠKOLE
PRIJAVNICA_PROGRAM_PREDSKOLE_2022_2023

KONAČNA LISTA UPISANE / NEUPISANE DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022.-2023.

Rješenje o upisu djece za pedagošku godinu 2022.-2023.

LISTA_UPISANE_DJECE_2022_2023_18082022

Javni poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Makarske u 2022. godini

Objavljen javni poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada

BODOVNA LISTA 22.07.2022 ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022/2023

Rješenje o objavi bodovne liste

Obavijest cijepljenje

BODOVNA_LISTA_22072022

RJEŠENJE O PONIŠTENJU UPISA DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022.-2023.

RJEŠENJE O PONIŠTENJU UPISA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI 2022.-2023