UPIS DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

Ispis E-mail

1.  PRIJAVE ZA UPIS DJECE KOJA VEĆ KORISTE PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA (dosadašnji korisnici) će se obaviti od 8. travnja 2019. do 12. travnja 2019. u prostorijama dječjeg vrtića "Ciciban" u uredu stručne službe (Molizanskih Hrvata 2, Makarska) radnim danom: ponedjeljak, utorak, srijeda i petak od 8:00 do 10:00 sati i od 11:00 do 14:00 sati, i četvrtak od 11:00 do 17:00 sati.

Zahtjev za upis se preuzima u skupini koju dijete pohađa ili na internet stranici Ustanove.

2. PRIJAVE ZA UPIS DJECE KOJA SE  P R V I  P U T  UPISUJU U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA će se obaviti od 15. travnja 2019. do 03. svibnja 2019. u prostorijama dječjeg vrtića "Ciciban" u uredu stručne službe (Molizanskih Hrvata 2, Makarska) radnim danom: ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8:00 do 13:00 sati i utorkom od 12:00 do 18:00 sati.

Zahtjev za upis se preuzima u Ustanovi ili na internet stranici Ustanove od 02. travnja 2019.

Prilikom preuzimanja zahtjeva potrebno je sa stručnom službom Ustanove dogovoriti termin za individualni razgovor (NOVI KORISNICI). Ako se zahtjev preuzima sa Internet stranice Ustanove, termin se dogovara pozivom na mob: 099/2683418 ili telefon:690-444

3. Potrebna dokumentacija, vrste boravka s mogućnošću trajanja boravka i način ostvarivanja prava podnositelja zahtjeva naznačeni su u zahtjevu za upis. 

4. Lista reda prvenstva (Bodovna lista) bit će objavljena do 05. lipnja 2019 na oglasnoj ploči Vrtića "Ciciban", Molizanskih Hrvata 2, Makarska i Internet stranici Ustanove. 

Original odluke

 

O nama

Ispis E-mail

Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ Makarska je javna predškolska ustanova koja samostalno djeluje pod upravom osnivača Grada Makarske od 01. ožujka 1997. godine.

Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ promiče suvremenu pedagogiju optimalnog poticanja dječjeg individualnog razvoja. Sagledavajući odgoj kao proces kvalitetnog osamostaljivanja, potiče se razvoj socio-emocionalne kompetencije, komunikacijskih vještina i kreativnog stvaralaštva. U našem vrtiću provodimo nekoliko vrsta programa (redovni program, Montessori program, vjerski program, sportski program i program za rad s potencijalno darovitom djecom) u četiri vrste boravka: desetosatni jaslički boravak, desetosatni cjelodnevni boravak, šestosatni jutarnji boravak i petosatni poslijepodnevni boravak. Djeci želimo od prvih koraka omogućiti što bogatije i poticajnije okruženje zadovoljavajući njihove potrebe i poštujući dječja prava.

Kroz  pedagošku godinu ostvaruju se razni projekti, izleti, svečanosti, predstave za djecu i javni nastupi djece, kako na razini Ustanove, tako i na razini pojedinog vrtića. Na razini Ustanove imamo zajednički javni nastup djece za Male gradske maškare te za Dane vrtića kada se održava tradicionalni zajednički ples predškolaca pod nazivom Cvjetni korzo.

 
Koristimo kolačiće (cookies) za pružanje funkcionalnosti. Nastavkom korištenja stranice slažete se sa korištenjem kolačića.