O nama

O nama

Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ Makarska je javna predškolska ustanova koja samostalno djeluje pod upravom osnivača Grada Makarske od 01. ožujka 1997. godine.

Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ promiče suvremenu pedagogiju optimalnog poticanja dječjeg individualnog razvoja. Sagledavajući odgoj kao proces kvalitetnog osamostaljivanja, potiče se razvoj socio-emocionalne kompetencije, komunikacijskih vještina i kreativnog stvaralaštva. U našem vrtiću provodimo nekoliko vrsta programa (redovni program, Montessori program, vjerski program, sportski program i program za rad s potencijalno darovitom djecom) u četiri vrste boravka: desetosatni jaslički boravak, desetosatni cjelodnevni boravak, šestosatni jutarnji boravak i petosatni poslijepodnevni boravak. Djeci želimo od prvih koraka omogućiti što bogatije i poticajnije okruženje zadovoljavajući njihove potrebe i poštujući dječja prava.

Kroz  pedagošku godinu ostvaruju se razni projekti, izleti, svečanosti, predstave za djecu i javni nastupi djece, kako na razini Ustanove, tako i na razini pojedinog vrtića. Na razini Ustanove imamo zajednički javni nastup djece za Male gradske maškare te za Dane vrtića kada se održava tradicionalni zajednički ples predškolaca pod nazivom Cvjetni korzo.

 

Naša vizija

„Vrtić – mjesto otvorenih mogućnosti i komunikacije u bogatom i interaktivnom okruženju“

 

Naša misija

Dječji vrtić kao poticajno socijalno, materijalno i prostorno okruženje. Ugodno ozračjem u kojem se dijete razvija i raste, zadovoljava svoje potrebe te stječe spoznaje o sebi i svijetu oko sebe. Mjesto gdje dijete ostvaruje interakciju između vršnjaka i na relaciji dijete-odrasli te razvija svoje potencijale i usvaja vještine potrebne za život

Kurikul vrtića

Kurikul našeg vrtića temelji se na humanističkim načelima i vrijednostima.Gradi se na našim posebnostima i osobitostima vezanim uz uvjete, prostorno-materijalni kontekst, individualnost djece i stručnog kadra s naglaskom nakulturu, tradiciju i ekološku svijest.

U našem vrtiću svakodnevno preispitujemo našu praksu i načine na koje dijete razmišlja, istražuje i uči što nam pomaže da stvarni život približimo djetetu, kako bi ono djelovanjem kroz igru učilo i shvaćalo svijet oko sebe te se razvilo u kompetentnog pojedinca. Stoga planiramo odgojno obrazovni procesusmjeren na dobrobiti za dijete i načine na koji se može ostvariti.

Kurikul uključuje:

  • Osobnu i emocionalnu dobrobit – subjektivan osjećaj da se dijete osjeća zdravo, zadovoljno i sretno
  • Obrazovnu dobrobit – uspješno funkcioniranje i razvijanje osobnih potencijala (spoznajnih, kreativnih, motoričkih)
  • Socijalnu dobrobit – uspješno interpersonalno funkcioniranje i razvijanje socijalnih kompetencija

Važan cilj kurikula našeg vrtićaje poticanje cjelovitog razvoja, učenja i odgoja djece te razvoj kompetencija:

  • Kompetencije djece su razvojne i njihov razvoj pratimo kontinuirano
  • Kompetencije djece u našem vrtiću procjenjujemo cjelovito i u kontekstu razvojnih mogućnosti svakog djeteta individualno
  • Razvoj kompetencija predstavlja temelj za razvoj samopoštovanja, samopouzdanja i djetetove pozitivne slike o sebi